Vánoční trhy ve Wroclawi

Letošní vánoční trhy ve Wroclawi (Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu) trvají od 17. listopadu do 22. prosince 2017. Prodej probíhá každý den od 10 do 21 hodin. Trhy se odehrávají na hlavním náměstí v centru města – rynek, dále na části ulice Świdnicka (od podchodu po Rynek), na části ulice Oławska (od ulice Szewskiej po Rynek) a na náměstí Plac Solny.