Památky a zajímavosti

Co musíte vidět aneb památky a zajímavosti ve Wroclawi

Staré město (Staré Miasto)

Náměstí (Rynek)

Centrum Starého města. Třetí největší náměstí v Polsku. Najdeme zde Starou radnici, Novou radnici a několik desítek historických domů. Asi 1,5 km od vlakového nádraží. Nejbližší tramvajové zastávky jsou„Olawska“a „Wita Stwosza“

Radnice (Stary Ratusz)

Rynek, Staré město. Pozdněgotická budova bývalé radnice v jihovýchodní části Rynku. Jeden ze symbolů města. Nyní je zde mimo jiné Muzeum měšťanského umění, část Městského muzea. Na stálé výstavy je vstup do radnice zdarma, při konání krátkodobých výstav je vstupné do budovy 15 PLN. Ve sklepení se nachází Piwnica Świdnicka, jeden z nejstarších hostinců v Evropě.

Kostel sv.Alžběty (Kościół Św. Elżbiety)

Św. Elżbiety 1, při severozápadním rohu Rynku. Gotický kostel s věží vysokou přes 91 metrů. Vyhlídková plošina je ve výšce 75 metrů. Vstupné na věž 5 PLN.

Katedrála sv. Maří Magdalény (Katedra Św. Marii Magdaleny)

V těsné blízkosti Rynku mezi ulicemi Szewska a Laciarska. Gotický kostel dostavěný v 15. století, v roce 1945 těžce poničený a poté zrekonstruovaný. Nyní slouží Polskokatolické církvi. Možnost vyhlídky z lávky mezi věžemi (Mostek Pokutnic) ve výšce 45 metrů. Vstupné na vyhlídku 5 PLN.

Solné náměstí (Plac Solny)

Menší historické náměstí Starého Města přiléhající k jihozápadnímu rohu Rynku.

Královský palác (Palac Królewski)

Při křižovatce ulic Kazimierza Wielkiego a Zamkowa, asi 250 m od Rynku. Barokní palác dostavěný v roce 1717, wroclawská rezidence pruských králů. Nyní zde najdeme expozice Městského muzea. Na stálé expozice vstup zdarma.
Tumský ostrov (Ostrów Tumski)

Nejstarší část Wroclawi, do začátku 19. století ostrov na řece Odře. Najdeme zde několik kostelů včetně Wroclawské katedrály i Arcibiskupský palác.

Katedrála sv. Jana Křtitele (Archikatedra św. Jana Chrzciciela)

Plac Katedralny 18, Ostrów Tumski.
Hlavní vratislavský chrám. Trojlodní bazilika s dvaceti kaplemi. Vyhlídka na věži je dostupná výtahem, cena 5 PLN.

Ostatní části Wroclawi

Hala Století (Hala Stulecia)

Wystawowa 1, v sousedství Zoologické zahrady. Tramvajová zastávka „Hala Stulecia“ nebo „ZOO“. Železobetonová stavba Maxe Berga z let 1912-13. Nyní využívaná pro výstavy, sport, kulturu. Zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

ZOO Wroclaw (Ogród Zoologiczny)

ul. Zygmunta Wróblewskiego, tramvajová zastávka „ZOO“ Nejstarší ZOO v Polsku, založena v roce 1865. Největší atrakcí je expozice Afrykarium, představující různé ekosystémy Afriky. Vstupné 45 PLN.
http://zoo.wroclaw.pl

Národní muzeum (Muzeum Narodowe)

pl. Powstańców Warszawy 5, na nábřeží Odry u Mostu Pokoju. Tramvajová zastávka „Urzad Wojewódzki“. Muzeum představuje v hlavní budově zejména slezské umění od středověku po 19. století a také umění polské a evropské. Vstupné 15 Pln, v sobotu na stálé expozice vstup zdarma. http://mnvr.art.pl

Hydropolis

Na Grobli 19-21, Centrum ekologického vzdělávání, které pomocí interaktivních zařízení a multimediálních instalací ukazuje téměř všechny tváře vody. Vstupné 27 PLN http://hydropolic.pl

Vratislavští trpaslíci (Wroclawskie krasnale)

Přes tři sta malých soch trpaslíků různých druhů a profesí rozmístněných po celé Wroclawi.